viennam esport tv

Dùbịtrâurừnghúctrọngthươngnhưngsưtửvẫnkhôngbỏcuộcmàtiếptụcchồmlênvàvồlấyconmồitừphíasau.Trướcsựngoan 开云体育在线登录

开云体育在线登录

Dù bị trâu rừng húc trọng thương nhưng sư tử vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục chồm lên và vồ lấy con mồi từ phía sau. Trước sự ngoan cố của sư tử, một con trâu khác trong bầy bèn lao tới và tung ra cú húc đoạt mệnh dành cho sư tử.

ịtrâurừnghúctrọngthươngsưtửvẫncốchấpvồmồ

Nguồn video: Shenton Safaris

ịtrâurừnghúctrọngthươngsưtửvẫncốchấpvồmồ

Vui lòng để lại nhận xét:

© 2023. sitemap