viennam esport tv

TheoVBMA,toànthịtrườngchỉghinhậnmộtđợtpháthànhtráiphiếuriênglẻtrongtháng10vừaquavớigiátrị210tỷđồng.Ả 开云体育没办法注册

开云体育没办法注册

Theo VBMA, toàn thị trường chỉ ghi nhận một đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trong tháng 10 vừa qua với giá trị 210 tỷ đồng. Ảnh: Hoàng Hà.

ỉcómộtđợtpháthànhtráiphiếuriênglẻtrongthá

Báo cáo thị trường trái phiếu tháng 10 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), cho biết trong tháng gần nhất, toàn thị trường chỉ ghi nhận một đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp.

ỉcómộtđợtpháthànhtráiphiếuriênglẻtrongthá

Trong đó, doanh nghiệp duy nhất phát hành trái phiếu riêng lẻ trong tháng vừa qua là Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo với giá trị phát hành trị giá 625 triệu USD và 23 đợt phát hành ra công chúng với giá trị 10.599 tỷ đồng (chiếm 4% tổng giá trị phát hành). Riêng với trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, toàn thị trường đã ghi nhận 413 đợt phát hành từ đầu năm với giá trị xấp xỉ 240.761 tỷ đồng (chiếm 96% tổng giá trị phát hành).

ỉcómộtđợtpháthànhtráiphiếuriênglẻtrongthá

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2021, giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng và riêng lẻ kể trên đều đã giảm mạnh. Trong đó, giá trị phát hành ra công chúng đã giảm 56% so với cùng kỳ và giá trị phát hành riêng lẻ giảm 51%.

ỉcómộtđợtpháthànhtráiphiếuriênglẻtrongthá

Về cơ cấu doanh nghiệp phát hành, ngân hàng vẫn là nhóm dẫn đầu về giá trị phát hành trái phiếu từ đầu năm với tổng giá trị 136.287 tỷ đồng, tương đương 54% tổng giá trị phát hành. Bất động sản là nhóm doanh nghiệp đứng thứ hai, nhưng có giá trị thấp hơn rất nhiều, đạt 51,699 tỷ đồng, chiếm 20%. So với cùng kỳ năm trước, giá trị trái phiếu doanh nghiệp do nhóm bất động sản phát hành cũng đã giảm rất mạnh.

ỉcómộtđợtpháthànhtráiphiếuriênglẻtrongthá

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp cũng đã thực hiện mua lại 147.484 tỷ đồng trái phiếu trước hạn từ đầu năm, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2021.

ỉcómộtđợtpháthànhtráiphiếuriênglẻtrongthá
GIÁ TRỊ TPDN ĐÁO HẠN THỜI GIAN TỚI
Nguồn: SSC; HNX; VBMA; Tổng hợp
NhãnTháng 11/202212Tháng 1/20232345Tháng 67891011Tháng 12
Phát hành riêng lẻtỷ đồng135284759517134569713550155802078733491264533615242022180491213849929
Phát hành ra công chúng
0032805200030003500130010000016004000

Đáng chú ý, theo thống kê của VBMA, trong hai tháng cuối năm nay, thị trường sẽ ghi nhận hơn 61.100 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn, trong đó riêng tháng 12 có gần 47.600 tỷ đồng.

ỉcómộtđợtpháthànhtráiphiếuriênglẻtrongthá

Trong năm 2023, toàn thị trường sẽ ghi nhận thêm khoảng 291.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ đáo hạn, tập trung chủ yếu vào nửa cuối năm. Bên cạnh đó, cũng có gần 20.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành ra công chúng đáo hạn trong năm này.

ỉcómộtđợtpháthànhtráiphiếuriênglẻtrongthá

SCB cam kết đảm bảo quyền lợi khách hàng mua trái phiếu

SCB cho biết sẽ nỗ lực làm việc với các bên có liên quan, trong khả năng và thẩm quyền theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

ỉcómộtđợtpháthànhtráiphiếuriênglẻtrongthá

22:52 6/11/2022

ỉcómộtđợtpháthànhtráiphiếuriênglẻtrongthá

Chuyên gia: Trái phiếu không phải sản phẩm tiết kiệm

Các chuyên gia nhấn mạnh trái phiếu doanh nghiệp vẫn có những rủi ro nhất định, nhà đầu tư cá nhân cần tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp và các cách thức quản trị rủi ro.

ỉcómộtđợtpháthànhtráiphiếuriênglẻtrongthá

11:11 5/11/2022

ỉcómộtđợtpháthànhtráiphiếuriênglẻtrongthá

Vui lòng để lại nhận xét:

© 2023. sitemap